De
În stoc
tipar

Psihologia dezvoltarii umane

Florinda golu
12.00 €
TVA inclus, fără costuri transport Costuri transport
-+
4 in stoc
delivery

→ Pret unic livrare Germania 4.90 euro.
→ Transport gratuit in Germania pentru comenzi mai mari de 50 euro.
→ Livrare rapida cu DHL, serviciul Go Green, email confirmare si link track & trace.

Prezentare:

Problematica dezvoltării, în general, a celei psihice, în special, a intrat demult în aria de preocupări a multor categorii de oameni de ştiinţă – filosofi, sociologi, antropologi, medici, biologi, psihologi, pedagogi – şi continuă să fie şi în prezent o permanenţă a unor studii complexe, interdisciplinare, axate pe investigarea aprofundată a mecanismelor genezei psihice şi a legităţilor care guvernează constituirea, evoluţia şi funcţionarea psihismului de-a lungul vârstelor omului. 

  

Tema este de mare actualitate teoretică şi practică, deoarece desluşirea procesului de prefigurare timpurie, încă din perioada prenatală, a unor structuri psihice elementare şi apoi de îmbogăţire, maturizare şi diversificare a lor succesivă, pe parcursul vieţii individului, ne furnizează chei de înţelegere a ceea ce este constant şi variabil în devenirea psihologică a fiinţei umane, a  ceea ce înseamnă normalitate şi abatere de la normalitate în acest proces.

 

Este evident că, în funcţie de imaginea pe care o avem asupra dinamicii interne a evoluţiei psihice – care începe în zorii copilăriei, continuă în adolescenţă şi se împlineşte la tânăr, adult şi vârstnic – se pot structura anumite modalităţi de raportare practică la personalitatea celui care se dezvoltă şi la conduita lui de răspuns specifică pentru un anumit segment de timp din istoria sa individuală.

 

Lucrarea Florindei Golu, intitulată sugestiv „Psihologia dezvoltării umane”, reprezintă o încercare reuşită, de înaltă ţinută ştiinţifică, de a răspunde, în termeni contemporani, acestor probleme complexe, spinoase, dar fascinante privind ivirea psihismului în zorii plămădirii fiinţei umane şi înscrierea evoluţiilor şi involuţiilor lui pe axa timpului, până la momentul final al vieţii.

 

Autoarea intuieşte şi demonstrează, cu o mare bogăţie de fapte şi argumente ştiinţifice, furnizate de literatura de specialitate consultată şi de rezultatele unor cercetări inedite, efectuate de ea însăşi, că la baza acestui proces de geneză psihică, rolul decisiv revine modului cum conlucrează factorii ereditari, ambientali şi educaţionali, văzuţi ca aflându-se într-o relaţie de întrepătrundere, coevoluţie şi modelare reciprocă.

 

Această optică metodologică – sistemică şi interacţionistă – străbate ca un fir roşu întreaga lucrare, regăsindu-se în forme specifice în cadrul analizei fiecărui stadiu al dezvoltării. Ea este utilizată de autoare ca fundament explicativ a ceea ce este comun, constant şi variabil pentru indivizii aparţinând aceleiaşi perioade de vârstă, dar, practic, aflaţi pe paliere diferite ale dezvoltării. Pe traseele dezvoltării se îmbină sistematic similarul, omogenul cu diferitul, generalul cu particularul şi cu unicitatea individualului.

 

Structurată pe douăsprezece capitole, lucrarea Florindei Golu oferă o viziune panoramică asupra spectacolului înlănţuirii ciclurilor vieţii, cu aspectele lor de contrast, schimbătoare, cu continuităţile şi discontinuităţile lor. Se insistă, cu temei, pe momentele tensionale, conflictuale, de criză, generatoare de noi motivaţii ale dezvoltării, care imprimă acesteia caracterul de proces frământat, dramatic, în contextul căruia individul se află într-o continuă şi febrilă căutare de sine. Vârstele şi stadiile dezvoltării sunt diferite, cu profiluri psihologice distincte, dar nu sunt delimitate strict, rigid, prin graniţe de netrecut. Dimpotrivă, orice nou stadiu se prepară în sânul stadiului precedent şi oferă, la rândul lui, premisele trecerii către stadiul următor. De aici aspectul de istorie unică şi unitară a evoluţiei în timp a fiinţei umane, care rămâne tot timpul ea însăşi, identică cu sine, dar care, în acelaşi timp, acumulează şi asimilează variate modificări – cognitive, emoţionale, comportamentale, acţionale – adaptându-se la noile statute şi roluri pe care societatea i le scoate în cale pe fiecare nou palier de vârstă.

 

Desigur că, încercând să se adaptezele la cerinţele şi prescripţiile sociale, actorii dezvoltării lunecă adesea pe panta anumitor derapări, abateri, deviaţii de la modelele psihocomportamentale expectate. Se produc aşa-numitele „erori de dezvoltare”, care, necorectate la timp, prin mecanisme educaţionale, pot sa-l coste scump pe individ, întârziindu-i evoluţia şi reducându-i potenţialul adaptativ în raport cu viaţa familială, profesională, personală. Autoarea este foarte atentă la aceste posibile evoluţii deformate, anomice, le identifică, le semnalează celor interesaţi şi schiţează strategii ameliorative.

 

Dincolo de prim-planul analizei, care curge natural, fluent pe un făgaş structurat, am zice, algoritmic şi constant menţinut de autoare, construcţia lucrării conţine şi un plan secund, care îmbracă forma unor casete, tabele şi  imagini, aferente textului, conţinând numeroase analize de caz, informaţii exemplificative, materiale iconice care dau suport şi substanţă tratării teoretice şi care determină ca, pe ansamblu, textul să devină foarte convingător, iar lectura lui foarte plăcută.

 

Autoarea evită stilul linear, simplist, superficial de biografiere descriptiv-narativă a evoluţiei psihice a omului şi trece la o abordare mai apropiată de realitate, îmbinând descrierea cu analiza explicativă aprofundată. Această calitate, asociată într-o manieră fericită cu modul de conducere a discursului ştiinţific, care este unul concret, flexibil, atrăgător, convingător, determină ca portretul psihologic al omului, cu diversele lui componente, configurate şi eşalonate cronologic, să capete coerenţă, nuanţă şi culoare, să devină unul viu, impregnat de luminile, dar şi de umbrele proprii fiecărei perioade de vârstă şi definitoriu pentru fiecare individualitate în parte. Toate acestea credem că îl vor motiva pe cititor să zăbovească cu interes asupra textului şi să realizeze o lectură agreabilă şi profitabilă.

           Lucrarea Florindei Golu se înscrie în tradiţia şcolii psihologiei româneşti, cu rezultate remarcabile în domeniul analizei longitudinale a evoluţiei omului, a modului cum face el diverse achiziţii psihice, cum le gestionează şi cum se preocupă de multiplicarea lor – analiză al cărei iniţiator şi exponent de marcă este prof. Ursula Şchiopu.

Recomandăm, cu toată căldura, cititorilor – psihologi şi nepsihologi – cartea Florindei Golu, având convingerea că vor găsi în ea atât o informaţie bogată, diversă, modernă despre dezvoltarea psihică a omului cât şi sugestii, metode şi tehnici de explorare a universului evolutiv al psihismului şi, implicit, de îmbunătăţire a performanţelor cunoaşterii de sine şi a altora.

Psihologia dezvoltarii umane

Anul apariției 2010
Editura Editura Universitara
Format 130 x 200 mm
Ediție Necartonata
Numărul de pagini 315

dhl-logo
pay-logo
pay-logo
pay-logo
pay-logo
pay-logo
pay-logo
pay-logo
pay-logo
pay-logo
pay-logo

Folosim cookies pentru a vă oferi o experiență de navigare mai bună. Prin continuarea navigării, vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Aflați detalii aici